Bất động sản 24h
Banner Top

Bất động sản bán tại Phú Thọ

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 330 m2
Giá: 3 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 11/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 11/08/2017

🏦Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ nộ ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 11/08/2017

🏦Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ nộ ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 360 m2
Giá: 3 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ nộ ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 330 m2
Giá: 3 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 330 m2
Giá: 3 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ‘’ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA ‘’ với đầy đủ n ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 10/08/2017

Đầu tư siêu lợi nhuận biệt thự nghỉ dưỡng vườn vua. Cam kết lợi nhuận 12.5% tron ...

Diện tích: 300 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 09/08/2017

🎉Welcome =>>🔜 🏤 BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA 🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 07/08/2017

🎉Welcome =>>🔜 🏤 BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA 🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 07/08/2017

🎉Welcome =>>🔜 🏤 BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA 🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ...

Diện tích: 185 m2
Giá: 1.8 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 07/08/2017

🎉Welcome =>>🔜 🏤 BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG VƯỜN VUA 🏦 Chỉ từ 1,8 tỷ sở hữu ngay căn ...

Diện tích: 330 m2
Giá: 3 Tỷ
Khu vực: Phường Trung Thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 07/08/2017