Bất động sản 24h

Bán đất nền phân lô tại Xã Bảo Toàn

Cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện Tây Bắc, tổng công suất phê duyệt 50MW, ph ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 28/07/2022

Cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện Tây Bắc, công suất phê duyệt 55MW, đấu nối ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 28/07/2022

Cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện Tây Bắc, tổng công suất phê duyệt 30MW, ph ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 26/07/2022

Cần bán gấp dự án sản xuất điện Tây Bắc công suất 30MW, đấu nối hạ tầng, pháp lý ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 26/07/2022

Cần bán dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trực tiếp với Tổng công ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 50 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 26/07/2022

Đơn vị chúng tôi cần bán dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trực ti ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 50 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 26/07/2022

Cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện, tổng công suất phát điện 50MW, đấu nối hạ ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 25/07/2022

Đơn vị chúng tôi cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện, tổng công suất phát điện ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 25/07/2022

Chúng tôi cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện, tổng công suất phát điện 55MW, ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 25/06/2022

Đơn vị chúng tôi cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện, tổng công suất phát điện ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 25/06/2022

Cần chuyển nhượng dự án sản xuất điện, tổng công suất phát điện 50MW, đầy đủ phá ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 23/06/2022

Cần bán nhà máy sản xuất điện, công suất phát điện 50MW, đầy đủ pháp lý, đấu nối ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 23/06/2022

Cần bán dự án sản xuất điện Tây Bắc, tổng công suất 30MW, pháp lý đầy đủ, triển ...

Diện tích: 1000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 20/06/2022

Cần bán gấp dự án sản xuất điện Tây Bắc công suất 30MW, đầy đủ pháp lý, triển kh ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 20/06/2022

Cần bán dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trực tiếp với EVN. Diện ...

Diện tích: 1000000 m2       Giá: 42 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 20/06/2022

Đơn vị chúng tôi cần bán gấp dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trự ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 50 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 20/06/2022

Cần chuyển nhượng thủy điện mới vận hành, hợp đồng mua bán trực tiếp. Dự án mới ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 07/06/2022

Đơn vị chúng tôi cần bán thủy điện mới vận hành, hợp đồng mua bán trực tiếp với ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 40 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 07/06/2022

Cần bán dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trực tiếp. Diện tích cấp ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 25 Tỷ
Liên hệ: 0903488382
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 05/06/2022

Đơn vị chúng tôi cần bán gấp dự án thủy điện đang vận hành, hợp đồng mua bán trự ...

Diện tích: 2000000 m2       Giá: 25 Tỷ
Liên hệ: 0947068686
Khu vực: Xã Bảo Toàn - Huyện Bảo Lạc - Cao Bằng 05/06/2022