Bất động sản 24h
Báo giá & Khuyến mãi

BÁO GIÁ TIN ĐĂNG

- Tin Đặc Biệt: Chữ đỏ đun in hoa: 300.000đ/ Tháng

- Tin Vip: Chữ vàng cam in thường: 90.000đ/ Tháng

- Tin thường: Chữ đen nhạt: 3000đ/Tháng

- Up tin: 100đ/lần up

- Khôi phục tin: 1000đ/ Lần/ Tháng

KHUYỄN MÃI

- Cộng 50% vào tài khoản của quý khách khi Thanh toán ONLINE hoặc chuyển khoản

- Cộng 100% vào tài khoản của quý khách khi Thanh toán ONLINE hoặc chuyển khoản (đối với Khách VIP).

Khuyến mãi chạy quảng cáo theo từng loại tin trả phí

BÁO GIÁ BANNER

-   Vị trí Giữa đầu trang 1 + 2: = 1.000.000đ/ tháng.   -  Giữa 3: =  800.000đ/ Tháng   - Giữa 4 + 5: = 600.000đ/tháng        

 -  Vị trí LEFT   =  800.000đ/ tháng

 -  Vị trí RIGHT  = 800.000đ/ tháng.                 

                                                          [CLICK ĐỂ XEM VỊ TRÍ BANNER QUẢNG CÁO]