Bất động sản 24h

Cho thuê phòng nghỉ, khách sạn tại Việt Nam

Cho thuê khách sạn 3sao tổng 68 phòng gần bãi trước full nội thất mới đẹp kinh d ...

Diện tích: 900 m2       Giá: 420 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 1 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 01/02/2023

Cho thuê khách sạn 100 phòng mặt tiền đường lớn trung tâm thành phố gần bãi sau ...

Diện tích: 620 m2       Giá: 280 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn có hồ bơi tổng 17 phòng rộng mặt tiền Hạ Long. Hiện trạng: kh ...

Diện tích: 400 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn 29 phòng đường Phó Đức Chính di chuyển 3 phút tới bãi tắm. Hi ...

Diện tích: 120 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn 23 phòng măt tiền đường khu gần bãi sau THÙY VÂN Hiện trạng: ...

Diện tích: 123 m2       Giá: 75 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn 68 phòng mặt tiền đường lớn khu trung tâm phường 1 Hiện trạng ...

Diện tích: 900 m2       Giá: 300 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 1 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn 22 phòng mới đẹp ngay trung tâm phường 1 Hiện trạng: khách sạ ...

Diện tích: 165 m2       Giá: 85 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 1 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 30/01/2023

Cho thuê khách sạn 100 phòng mặt tiền đường lớn trung tâm thành phố gần bãi sau ...

Diện tích: 620 m2       Giá: 280 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 16/01/2023

Cho thuê khách sạn có hồ bơi tổng 17 phòng rộng mặt tiền Hạ Long. Hiện trạng: kh ...

Diện tích: 400 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 16/01/2023

Cho thuê khách sạn đẹp 34 phòng full nội thất mặt tiền trung tâm phường 2 gần bi ...

Diện tích: 202 m2       Giá: 110 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 16/01/2023

Cho thuê khách sạn 29 phòng đường Phó Đức Chính di chuyển 3 phút tới bãi tắm. Hi ...

Diện tích: 120 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2023

Cho thuê khách sạn 23 phòng măt tiền đường khu gần bãi sau THÙY VÂN Hiện trạng: ...

Diện tích: 123 m2       Giá: 75 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2023

Cho thuê khách sạn 68 phòng mặt tiền đường lớn khu trung tâm phường 1 Hiện trạng ...

Diện tích: 900 m2       Giá: 300 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 1 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2023

Cho thuê khách sạn 22 phòng mới đẹp ngay trung tâm phường 1 Hiện trạng: khách sạ ...

Diện tích: 165 m2       Giá: 85 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 1 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2023

Cho thuê khách sạn 3sao tổng 68 phòng gần bãi trước full nội thất mới đẹp kinh d ...

Diện tích: 900 m2       Giá: 400 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/01/2023

Cho thuê khách sạn 67 phòng mặt tiền Phan Văn Trị bãi sau tp Vũng Tàu Vị Trí: sầ ...

Diện tích: 297 m2       Giá: 200 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2023

Cho thuê khách sạn 23 phòng có thang máy mặt tiền Phan Văn Trị Hiện trạng: xây 1 ...

Diện tích: 134 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2023

Cho thuê khách sạn 16 phòng đường Trần Bình Trọng hướng TN ! Hiện trạng: 1 hầm 5 ...

Diện tích: 150 m2       Giá: 55 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Nguyễn An Ninh - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2023

Cho thuê khách sạn cũ - mặt tiền Thùy Vân gần cột cờ Khách sạn 1T 1L, có 10 phòn ...

Diện tích: 150 m2       Giá: 60 Triệu/tháng
Liên hệ: 0901626699
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê khách sạn 100 phòng mặt tiền đường lớn trung tâm thành phố gần bãi sau ...

Diện tích: 620 m2       Giá: 280 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê khách sạn có hồ bơi tổng 17 phòng rộng mặt tiền Hạ Long. Hiện trạng: kh ...

Diện tích: 400 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê khách sạn đẹp 34 phòng full nội thất mặt tiền trung tâm phường 2 gần bi ...

Diện tích: 202 m2       Giá: 110 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê khách sạn 29 phòng đường Phó Đức Chính di chuyển 3 phút tới bãi tắm. Hi ...

Diện tích: 120 m2       Giá: 70 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê nhà hàng 423 m2 góc 2 mặt tiền đường Trương Văn Bang ngay trung tâm thư ...

Diện tích: 423 m2       Giá: 60 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường 7 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023

Cho thuê khách sạn 23 phòng măt tiền đường khu gần bãi sau THÙY VÂN Hiện trạng: ...

Diện tích: 123 m2       Giá: 75 Triệu/tháng
Liên hệ: 0938125266
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2023