Bất động sản 24h

Cho thuê phòng nghỉ, khách sạn tại Việt Nam

[English Below] LA CASONA HOTEL - KHÁCH SẠN CHO THUÊ THEO NGÀY / THÁNG TẠI SAI G ...

Diện tích: Không xác định       Giá: 8 Triệu/tháng
Liên hệ: 02854119345
Khu vực: Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. HCM 15/05/2022

[English Below] LA CASONA HOTEL - KHÁCH SẠN CHO THUÊ THEO NGÀY / THÁNG TẠI SAI G ...

Diện tích: Không xác định       Giá: 8 Triệu/tháng
Liên hệ: 02854119345
Khu vực: Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. HCM 15/05/2022

"Cho Thuê khách sạn 17 phòng, đường Phan Huy Chú cách biển 300m. Hiện tại đang k ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/05/2022

"Cho Thuê khách sạn 10 phòng căn hộ, 9 phòng khách sạn, đường Phan Chu Trinh các ...

Diện tích: 110 m2       Giá: 45 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/05/2022

"Cho thuê khách sạn 27 phòng, đường Phan Văn Trị cách biển 50m. Hiện trạng đang ...

Diện tích: 170 m2       Giá: 55 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 13/05/2022

"Cho Thuê khách sạn 20 phòng, đường La Văn Cầu khu cách biển 30m. Hiện tại đang ...

Diện tích: 120 m2       Giá: 40 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/05/2022

"Cho thuê khách sạn 15 phòng kinh doanh khu Á Châu P.2 mới 100% Hiện trạng đang ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/05/2022

"Cho thuê khách sạn 27 phòng, đường Phan Văn Trị cách biển 50m. Hiện trạng đang ...

Diện tích: 170 m2       Giá: 55 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 12/05/2022

"Cho thuê khách sạn 12 phòng căn hộ mặt tiền Phan Chu Trinh. Hiện trạng Khách sạ ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 07/05/2022

"Cho thuê khách sạn 25 phòng đang kinh doanh đường Phó Đức Chính. Khu Bãi Sau Hi ...

Diện tích: 125 m2       Giá: 45 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2022

"Cho thuê khách sạn 12 phòng căn hộ mặt tiền Phan Chu Trinh. Hiện trạng Khách sạ ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 05/05/2022

"Cho thuê rẻ khách sạn góc 2 mặt tiền View biển đường La Văn Cầu. P. Thắng Tam. ...

Diện tích: 110 m2       Giá: 25 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 29/04/2022

"Cho thuê khách sạn 35 phòng, đường Nguyễn Hiền cách biển 50m. P.2 Hiện trạng đa ...

Diện tích: 250 m2       Giá: 90 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 29/04/2022

"Cho thuê khách sạn 27 phòng, đường Thùy Vân. P.2. Cách biển 50m. Hiện trạng đan ...

Diện tích: 170 m2       Giá: 55 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê khách sạn 30 phòng, đường Hoàng Hoa Thám. P. 2 Hiện trạng đang là khác ...

Diện tích: 182 m2       Giá: 75 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho Thuê khách sạn 17 phòng, đường Phan Huy Chú cách biển 300m. Hiện tại đang k ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê khách sạn 12 phòng căn hộ mặt tiền Phan Chu Trinh. Hiện trạng Khách sạ ...

Diện tích: 100 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê gấp khách sạn 35 phòng đường Nguyễn An Ninh. P.8 Hiện trạng đang là kh ...

Diện tích: 240 m2       Giá: 100 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 8 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê rẻ khách sạn góc 2 mặt tiền View biển đường La Văn Cầu. P. Thắng Tam. ...

Diện tích: 110 m2       Giá: 25 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê khách sạn 31 phòng đường hẻm Thùy Vân cách biển chỉ 50m. Hiện trạng Kh ...

Diện tích: 250 m2       Giá: 90 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê khách sạn 48 phòng, mặt tiền đường Phan Văn Trị cách biển 100m. Hiện t ...

Diện tích: 200 m2       Giá: 130 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho thuê khách sạn 15 phòng đang kinh doanh đường Phó Đức Chính. P. Thắng Tam. ...

Diện tích: 125 m2       Giá: 35 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 27/04/2022

"Cho Thuê khách sạn 10 phòng căn hộ, 9 phòng khách sạn, đường Phan Chu Trinh các ...

Diện tích: 110 m2       Giá: 45 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 2 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 22/04/2022

"Cho thuê gấp khách sạn 35 phòng đường Nguyễn An Ninh. P.8 Hiện trạng đang là kh ...

Diện tích: 240 m2       Giá: 100 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường 8 - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 22/04/2022

"Cho thuê rẻ khách sạn góc 2 mặt tiền View biển đường La Văn Cầu. P. Thắng Tam. ...

Diện tích: 110 m2       Giá: 25 Triệu/tháng
Liên hệ: 093771791
Khu vực: Phường Thắng Tam - Tp Vũng Tầu - Bà Rịa - Vũng Tàu 22/04/2022