Bất động sản 24h
Banner Top

Bất động sản bán tại Cần Thơ

••••BÁN NHÀ TRỆT KHU DÂN CƯ SƠN THỦY ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH , PHƯỜNG LONG TUYỀN , ...

Diện tích: 75 m2
Giá: 1.25 Tỷ
Khu vực: Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU MỚI XÂY 100% KHU DÂN CƯ HÀNG BÀNG , ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LI ...

Diện tích: 168 m2
Giá: 3.399 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU KHU TIỂU DỰ ÁN NHI ĐỒNG ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ , PHƯỜNG LO ...

Diện tích: 192 m2
Giá: 2.7 Tỷ
Khu vực: Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ TRỆT TRỤC CHÍNH HẺM TỔ 4 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH , PHƯỜNG AN KHÁNH , Q ...

Diện tích: 119 m2
Giá: 2.9 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LỮNG TRỤC CHÍNH HẺM 132 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ , PHƯỜNG AN KHÁ ...

Diện tích: 75 m2
Giá: 2.2 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN BIỆT THỰ MINI 1 TRỆT 1 LẦU TRỤC CHÍNH HẺM 226 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT , PH ...

Diện tích: 77 m2
Giá: 2.46 Tỷ
Khu vực: Phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU TRỤC CHÍNH HẺM 234 ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT , PHƯỜNG AN BÌ ...

Diện tích: 180 m2
Giá: 3.1 Tỷ
Khu vực: Phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU KHU DÂN CƯ HỒNG PHÁT , PHƯỜNG AN BÌNH , QUẬN NINH KIỀU ...

Diện tích: 180 m2
Giá: 3.45 Tỷ
Khu vực: Phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU KHU DÂN CƯ MẶT TRỜI ĐỎ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ , PHƯỜNG LON ...

Diện tích: 126 m2
Giá: 1.85 Tỷ
Khu vực: Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU HẺM 60 ĐƯỜNG LỘ NGÂN HÀNG , PHƯỜNG AN KHÁNH , QUẬN NINH ...

Diện tích: 160 m2
Giá: 2.79 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU KHU DÂN CƯ METRO ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH , PHƯỜNG HƯNG LỢ ...

Diện tích: 180 m2
Giá: 3.39 Tỷ
Khu vực: Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU KHU DÂN CƯ ĐẠI HỌC Y DƯỢC , PHƯỜNG AN KHÁNH , QUẬN NINH ...

Diện tích: 128 m2
Giá: 3.2 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU KHU TIỂU DỰ ÁN NHI ĐỒNG ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ , PHƯỜNG LO ...

Diện tích: 128 m2
Giá: 2.3 Tỷ
Khu vực: Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 2 LẦU HẺM 38 ĐƯỜNG TRẦN VIỆT CHÂU , PHƯỜNG AN HÒA , QUẬN NINH ...

Diện tích: 190 m2
Giá: 2.3 Tỷ
Khu vực: Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019

••••BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG SỐ 6 KHU DÂN CƯ THỚI NHỰT , PHƯỜNG AN KHÁNH , QUẬ ...

Diện tích: 170 m2
Giá: 3.3 Tỷ
Khu vực: Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 21/02/2019