Bất động sản 24h
Banner Top

Bất động sản bán tại Ninh Thuận

💥 Như tiêu đề em cũng đăng cần ra nhanh 1 lô suất ngoại giao ngay Khu Đô Thị Bi ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Triệu/m2
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 05/03/2021

💥 Như tiêu đề em cũng đăng cần ra nhanh 1 lô suất ngoại giao ngay Khu Đô Thị Bi ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 05/03/2021

💥 Như tiêu đề em cũng đăng cần ra nhanh 1 lô suất ngoại giao ngay Khu Đô Thị Bi ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 05/03/2021

💥 Như tiêu đề em cũng đăng cần ra nhanh 1 lô suất ngoại giao ngay Khu Đô Thị Bi ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 05/03/2021

💥 Như tiêu đề em cũng đăng cần ra nhanh 1 lô suất ngoại giao ngay Khu Đô Thị Bi ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 05/03/2021

- Phân phối độc quyền dự án nhà liền kề shophouse Hacom Mall Phan Rang Ninh Thuậ ...

Diện tích: 328 m2       Giá: 1.7 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

- Phân phối độc quyền dự án nhà liền kề shophouse Hacom Mall Phan Rang Ninh Thuậ ...

Diện tích: 328 m2       Giá: 1.7 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

- Phân phối độc quyền dự án nhà liền kề shophouse Hacom Mall Phan Rang Ninh Thuậ ...

Diện tích: 328 m2       Giá: 1.7 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

Như tiêu để em cũng có đăng gia đình em kẹt tiền cần ra gấp lô đất ngay khu đô t ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 04/03/2021

- Như tiêu đề em cũng đăng cần ra gấp 1 lô đất nền ngay khu đô thị Biển Bình Sơn ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 03/03/2021

Như tiêu đề em cũng đăng cần ra gấp 1 lô đất nền ngay khu đô thị Biển Bình Sơn c ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 03/03/2021

- Như tiêu đề em cũng đăng cần ra gấp 1 lô đất nền ngay khu đô thị Biển Bình Sơn ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 03/03/2021

- Như tiêu đề em cũng đăng cần ra gấp 1 lô đất nền ngay khu đô thị Biển Bình Sơn ...

Diện tích: 94 m2       Giá: 2.5 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 03/03/2021

"Phân phối độc quyền dự án nhà liền kề shophouse Hacom Mall Phan Rang Ninh Thuận ...

Diện tích: 328 m2       Giá: 1.7 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 02/03/2021

"Phân phối độc quyền dự án nhà liền kề shophouse Hacom Mall Phan Rang Ninh Thuận ...

Diện tích: 328 m2       Giá: 1.7 Tỷ
Liên hệ: 0898132309
Khu vực: Phường Mỹ Bình - Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận 02/03/2021